1. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse hinnakirja muutmine
2. Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise dokumentide vormide kehtetuks tunnistamine
3. Ettevõtliku Pärnaka konkurssi tulemuste kinnitamine
4. Ehitusloa väljastamine. Voorimehe põik 5
5. Ehitusloa väljastamine Lubja tn 3 elamu püstitamine
6. Suur-Sepa tn 18 ajutised hooned
7. Väike-Veski tn 10 hoonete koha-aadresside määramine
8. Kinnistu valdusesse andmine
9. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
10. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Vee tn 4
11. Linnavara võõrandamine (Rüütli 51a-5)
12. Tasuta parkimisloa andmine/Käsikellastuudio
13. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu (II lugemine) kohta

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid