Jäta menüü vahele

1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Kultuurirahastus rahaliste vahendite eraldamiseks
5.-7.  Ehitusloa väljastamine
8. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.-12. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15.-16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
19. Eluruumi üürile andmine
20. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid