Jäta menüü vahele

1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Linnavara tasuta kasutusse andmine 
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamise muutmine
4.-9. Ehitusloa väljastamine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
11. Papsaare külas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. koha-aadressi muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid