Jäta menüü vahele

1. Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
2. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord, ülesanded ja töökord
3. Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord
4. Pärnu Kunstikooli põhimäärus
5. Audru Vallavolikogu 09.04.2015 määruse nr 8 "Audru valla "Aasta õpetaja" statuut" kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid