Jäta menüü vahele

1. Volituste andmine
2. Arengukava aastani 2035 KSH mittealgatamine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4.-8. Eluruumide üürile andmine
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
9. Ehitusloa väljastamine 
10.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadressi muutmine
14. Papsaare külas Pajupera kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Vaide lahendamine
16. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid