Jäta menüü vahele

1. Ametisse kinnitamine
2. Pärnu Keskraamatukogu arengukava algatamine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
4. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine
5. Tasuta parkimisloa andmine 
6. Ehitusloa andmine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid