Jäta menüü vahele

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemiate määramine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Volituste andmine
4. Vara omandamine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.–9. Ehitusloa andmine 
10.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid