Jäta menüü vahele

1. Volituste andmine
2. Ettevõtlustoetuse eraldamine
3. Inventuuriakti kinnitamine
4.–5. Ehitusloa andmine 
6.–7. Kohanimede määramine 
8. Pärnu linnas Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu alal koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Sundvalduse seadmine 
11. Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine 
12. Osaühing SuFe osakapitali suurendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid