Jäta menüü vahele

1. Terviseprojektid
2. Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine
3. Pärnu linnavalitsuse 13.11.2018 korralduse nr 911 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
4.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Paikuse alevis Sinioja tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Kohanime kehtetuks tunnistamine 
13.–15. Sundvalduse seadmine 
16. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule
18. Arvamuse andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid