Jäta menüü vahele

1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord
3. Ametist vabastamine
4.–10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Kastna küla, Kopli-Eriku teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
13. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine
14. Üürimäärade kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid