Jäta menüü vahele

1. Ametisse kinnitamine (Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja)
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnarajatiste kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel -riietuskabiinid
6. Nõusoleku andmine Vana-Sauga tänav T1 reaalservituudiga koormamiseks.
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
8. Õnnemängu mängukohana jätkamise nõusoleku andmine Suure-jõe 77
9. Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Koha-aadressi määramine
12. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
13. Kohanime määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid