Jäta menüü vahele

1. Esindajate nimetamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavatesse komisjonidesse
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Ehitusloa väljastamine Terase 9 üksikelamu püstitamiseks
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
7. Karikakra tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Kitse tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2013. aasta korralduse nr 541 muutmine
10. Pärnu Linnavolikogu otsus "Audiitori määramine"
11. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine
12. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid