Nimelise pargipingiga avaldatakse austust Pärnuga seotud olulistele isikutele ja nende saavutustele. Tänamisel ja tunnustamisel on ka kodu- ja kultuurilooline tähendus. Lisaks isikutele võib pingiga austada ka mõnd olulist sündmust, tunnustada kollektiivi, organisatsiooni, tegevust või paigaldada pink millegi, kellegi mälestuseks. 

Taotlemine
» Nimeliste pargipinkide paigaldamist saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud
» Pingi asukohana on eelistatud Lastepark, Vaasapark (endine Keskpark) ja Ringi tänava äärne, kuid paigaldamist võib taotleda ka mujale linna omandis olevale kinnis- ja vallasasjale
» Pühendusega pargipink peab välisilmelt antud paika sobima, harmoneeruma varem lähikonda paigaldatud pinkide disainiga ning olema varustatud ilmastikukindla infotahvliga
» Paigaldamist korraldab linnavara- ja heakorrateenistus, pingi maksumuse ja paigalduse eest tasub taotleja

Pargipingi paigaldamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus koos vajalike lisadega:
» taotlus doc ; e-teenus
» pingi eskiisjoonis (vajadusel valik etteantud tüüplahendusest)
» infotahvli kavand
» Muinsuskaitseameti kooskõlastus, kui pink paigaldatakse kohta, mis asub muinsuskaitsealal või muinsuskaitseala kaitsevööndis, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Nimelised pargipingid 

Neeme Järvi
(sünd 07.06.1937) Dirigent, Pärnu linna aukodanik 2007. Lastepargis, avati 12. augustil 2017 

Valter Ojakäär
(10.03.1923-27.10.2016) Helilooja, Pärnu linna aukodanik 2008. Lastepargis, avati 15. juunil 2018

Arbo Valdma
(sünd 20.02.1942) Pianist ja muusikapedagoog, Pärnu linna aukodanik 2017. Lastepargis, avati 28. juulil 2018

Johann Voldemar Jannsen
(16.05.1819-13. 07.1890) Eesti ajakirjanik, koolmeister ja üks rahvusliku liikumise juhte. Lastepargis, avati 16. mail 2019

Lydia Koidula
(24. 12.1843-11.08.1886) Eesti luuletaja ja kirjanik. Lastepargis, avati 16.mail 2019

Naima Ebrok ja Arnold Ebrok
Naima Ebrok (1921-1992) Rahvatanstuansambli Kajakas looja ja kunstiline juht, üldtantsupidudel segarühmade üldjuht, maakondlike tantsupidude üldjuht
Arnold Ebrok (1921- 2011) Pärnu kultuuri- ja sporditegelane, pedagoog. Lydia Koidula nim draamateatri direktor
Lastepargis, avati 5. novembril 2017

Elisabeth Aspe 
(15.12.1860–25.08.1927). Pärnu kirjanik  Sauga jõe kaldal, Haapsalu maantee ja Emajõe tänava ristumiskoha läheduses, avati 12. detsembril 2015 

Armas Kuldsepp
(1919–2005). Koolijuht ja avaliku elu tegelane. Pärnu Vanalinna põhikooli ees (Nikolai 26), avati 23. mail 2018

Tänupink kõigile vanavanematele 
Lastepargis, avati 10. septembril 2017

Pargipink EV 100 aastapäevaks
Mai kergliiklustee ääres, avati 26. oktoobril 2017

Pärnu linna elanikele EV 100 aastapäevaks
Lastepargis 

- Pärnu aukodaniku nimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord
- Aukodaniku nimetuse andmise taotlus
- Vapimärgi andmise taotlus 
- Teenetemärgi andmise taotlus

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks on õigus esitada:
1) Pärnu linnavolikogu komisjonil
2) volikogu fraktsioonil
3) volikogu liikmel
4) Pärnu linnavalitsuse liikmetele
5) Pärnu linnapeal
6) Pärnus tegutsevatel juriidilistel isikutel
7) osavallakogul

Taotlused esitatakse kirjalikult Pärnu linnavolikogule:
1) aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. detsembriks
2) teenetemärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks

Taotluses märgitakse:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, auaste, töö- või teenistuskoht;
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse;
5) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid;
6) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

Pärnu Linnavolikogu
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
tel 444 8100 (info)
tel 444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Tunnustuse "Pärnu aasta terviseedendaja" määramise alused ja kord

Pärnu Zonta Klubi poolt algatatud tunnustust "Pärnu Aasta Terviseedendaja" antakse välja alates 2010. aastast. Tunnustuse eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Pärnu linna elanikke, kes on oma tegevusega silma paistnud tervise edendamise valdkonna arendamisel.

Tunnustus antakse Pärnu linna elanikule, kelle töö ja tegevus tervise edendamisel on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega või Pärnu linna perele, kes on silma paistnud ja olnud eeskujuks oma tervislike või sportlike eluviisidega.

Pärnu aasta terviseedendajat tunnustatakse Pärnu Linnavalitsuse tänukirjaga ning teemakohase auhinnaga. Tunnustus antakse üle iga aasta sügisel toimuva tervist edendava sündmuse raames.

Kandidaate võivad esitada kõik soovijad. Ettepanek koos põhjendustega palume saata Pärnu linnavalitsusele (märgusõna "Edendaja") või tuua linnavalitsuse infolauda:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Aasta terviseedendajad:

2019 - Kai Esna
Kai Esna on võimlemisklubi Rüht juhtinud viimased 20 aastat. Kolleegid iseloomustavad teda karismaatilise, aktiivse, intelligentse, noorusliku ja särava inimesena. Et võimlemine on liikumisviis, mis annab elujõudu ja aitab hoida igas vanuses inimese tervist, on ka Esna juhendatava võimlemisklubi võimlejad väga erinevas eas - alates kolmeaastastest kuni seeniorideni. Kai Esna on osanud luua enda ümber väga hea treenerite võrgustiku, kes liiguvad ja panustavad ühise eesmärgi nimel, et hoida kodulinna võimlemise traditsioone elujõulisena.

2018 - Hele-Riin Verlin
Hele-Riin on koolitatud sünnitoetaja ja imetamisnõustaja, õppinud rasedate- ja beebimassaaži, tunneb huvi traditsiooniliste tervendamisviiside, toitumisteraapia, taimeravi ja homöopaatia vastu. Ta on tegelenud ka waldorfpedagoogikaga. Hele-Riin on loodud kogukonna “Väiksed Sammud”, kus pereväärtusi, looduslähedust, tervendamist ja enesearengut hindavad naised saavad kohtuda ja vastastikku tuge ja inspiratsiooni jagada.

2017 - Janne Ristimets
Janne Ristimets on pühendunud laste õpetamisele.  Tema juhendamisel õpivad lapsed hoidma ja väärtustama oma füüsist ja tervist läbi tantsu. Lisaks omab Janne Ristimets oskusi suunata lapsi ja noori teadlikult hoidma oma vaimset tervist läbi lastejooga. Võimaluste piires kaasab ta tundidesse ka lapsevanemaid ning korraldab tantsustuudio lastelaagreid. Janne on pühendanud end ka hariduslike erivajadustega noortega tegelemisele.

2016 - Margo Märtsoo
Margo Märtsoo on pühendunud rattaaktivist ning tema soov on muuta Pärnu linnapilti, kus eelistatakse liiklemiseks jalgratast autole. Margo on korraldanud elanikele ja turistidele Pärnut tutvustavaid linnatuure jalgratastel ja asutanud Pärnu Rattarikkaks veebilehe. 2016. aastal on tema üheks suurimaks ettevõtmiseks koostöös linnavalitsusega Pärnusse rajatud Eesti esimene asfaltkattega Pump Track. Pumptrack-rada leiab aktiivset kasutust teismeliste ja nende eakaaslaste seas sobides nii BMX-sõitjatele, rulluisutajatele kui ka rulatajatele.

2015 - Inna Sulg
Inna Sulg on staažikas tantsuõpetaja, kes keskendub laste ja noorte rühi parandamisele läbi liikumise ja tantsu, lähtudes iga inimese füüsilisest omapärast ning liigeste-lihaste seisundist. Ta on välja töötanud harjutuste kompleksi ja süsteemi rasedatele. Läbi süvalihaste treeningute parandab ta täiskasvanute, sh eakate, võimalusi liigesehädade leevendamiseks.

2014 - Helen Solovjev ja Kardo Ojassalu
Helen Solovjev ja Kardo Ojassalu on Pärnu kunstide maja tantsuõpetajatena viinud sadu lapsi ja noori tantsumaailma, pannud neid oma keha valitsema ja kasvatanud neis enesekindlust ja -usaldust.

2013 - Ly Akenpärg
Ly Akenpärg töötab liikumisõpetajana Mai lasteaias alates 1991. aastast. Liikumisõpetajana on tema põhimõte, et lapsed õpivad kõige paremini mängu ja eduelamuse kaudu. Ta innustab lapsi liikuma ja sellest rõõmu tundma. Ly Akenpärgi tegevust liikumisõpetajana on tunnustatud tiitliga Pärnu linna Aasta Õpetaja 2001.

2012 - Heli Randoja
Heli Randoja on põline pärnakas. Ta on töötanud nüüdseks juba üle 26 aasta massöörina ning jõudnud ennast arendades ning koolitades Jaapanist pärit massaaži-, venitus- ja lõõgastusharjutuste süsteemi, kus kohtuvad tuhandeid aastaid vana idamaine tarkus ning kõige uuemad teadmised inimese anatoomiast- füsioloogiast.

2011 - Astrid Kasela
Tennisetreener Astrid Kasela on treenerina asjatundlik ja endast paljuandev inimene. Ta on väga hooliv ja kohusetundlik. Aastate jooksul on tema õpetada ja treenida olnud sadu lapsi. Tema kasvandike saavutused käesoleva aasta Eesti Meistrivõistlustel ja Eesti Noorteturniiril on märkimisväärsed. Astrid Kasela on suur rattaharrastaja, kevadest talveni teeb ta kõik oma käigud jalgrattaga, propageerides sellega ka oma õpilaste seas tervislikke eluviise.

2010 - Ülle Remmel
Pärnu Kesklinna lasteaia tervisetöötaja Ülle Remmel pälvis terviseedendaja aunimetuse, arvestades tema pikaajalist pühendunud tööd laste turvalisuse ja heaolu nimel.

Aasta parima teo konkurss toimub Pärnu linnavalitsuse ja Pärnu Postimehe koostööna ning selle võitja selgub rahvahääletuse tulemusena.

Aasta tegu 2019
I koht - Pärnu muuli ja Rannapargi vaheline kergliiklustee
II koht - Pärnu võrkpalliklubi meeskonna Eesti meistri tiitel 
III koht - Pärnu loomade varjupaiga päästeoperatsioon 30pealise koerakoloonia aitamise nimel

Aasta tegu 2018
I koht - Pärnu uus bussijaam 
II koht - Mai kooli laste heategevuslaat haige koolivenna toetuseks 
III koht - Raba 5 noortekeskus 

Aasta tegu 2017
I koht - Loode-Pärnu tööstusküla tänavavõrgu valmimine
II koht - Masinatehase hoone lammutamine
III koht - Pärnu uued bussid ja ühistranspordisüsteem

Aasta tegu 2016
I koht - Pärnu Rannastaadioni renoveerimine
II koht - Pärnu noorte korraldatud heategevuskontsert “I Wear* NOEP” Keithy Vaske taastusravi toetuseks
III koht - Eesti paarisaeruline neljapaadi edukas aasta (olümpia pronksmedal ja Euroopa meistritiitel)

Aasta tegu 2015
I koht - Pärnu Koidula gümnaasiumi renoveerimine
II koht - Pärnu rannaniidu matkarada ja linnuvaatlustornid
III koht - Weekend Festival Baltic

Aasta tegu 2014
I koht - Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi raja (Jüri Jaansoni rada) valmimine
II koht - Apollo kino ja Pärnu Keskuse moe- ja meelelahutuskeskuse avamine
III koht - Sütevaka humanitaargümnaasiumi juurdeehitus

Aasta tegu 2013
I koht - Pärnu haigla taastusravi- ja heaolukeskuse ning psühhiaatriakliiniku avamine
II koht - kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
III koht - rahvusvaheline slaavi kultuuri festival "Svetotš"

Aasta tegu 2012
I koht - Ehitajate tee ning Tallinna maantee ja Haapsalu maantee ühendustee valmimine
II koht - pärnakate ühine luulekogu "Sõnaga näkku"
III koht - Pärnu muuseumi uus hoone

Aasta tegu 2011
I koht - Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskuseks
II koht - Uus suvine atraktsioon – Pärnu Wakepark
III koht - Liivi tee valmimine

Aasta tegu 2010
I koht - 30. Rahvusvahelised Hansapäevad
II koht - Rannapargi uuendamine
III koht - Pärnu kutsehariduskeskuse toitlustus-teenindusvaldkonna uue õppehoone valmimine

Aasta tegu 2009
I koht - Pärnu Spordihall
II koht - Ülejõe gümnaasiumi renoveerimine
III koht - OÜ Strami voodivabriku avamine

Aasta tegu 2008
I koht - Pärnu linna keskraamatukogu lõpuni ehitamine
II koht - Paarisaerulise kahepaadi meeskonna Jüri Jaansoni ja Tõnu Endreksoni, Pekingi olümpiamängude hõbemedal
III koht - Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi avamisele Rüütli platsil

Aasta tegu 2007
I koht - ansambel Bedwettersi võit MTV muusikaauhindade jagamisel "Euroopa uute helide" kategoorias.
II koht - J. V. Jannseni monumendi avamine Rüütli tänaval
III - IV koht - Eesti aukonsuli Saksamaal Stuttgardis Helmut Aurenzi suurannetus Pärnu haiglale ja Eesti kaheksapaadi võit kuni 23aastaste MM-il.

Aasta tegu 2006
I koht - Rannapromenaad
II koht - Pärnumaa kutsehariduskeskuse õppehoone
III koht - Hansagümnaasiumi kergejõustikumaneež

 

» Aukodanik
» Vapimärk
» Teenetemärk

» Aasta tegu
» Aasta terviseedendaja
» Aasta sportlased
» Ettevõtlusauhinnad
» Johann Voldemar Jannseni nimeline auhind
» Haridus- ja noorsoopreemia
» Kultuuri aastapreemiad
» Sotsiaalhoolekande tunnustused
» Õpilaspreemiad

» Aukirjad, tänukirjad
» Nimeline pargipink
» Kaunis kodu
» Aasta naine ja aasta mees (1998-2017)

 

Osavaldade tunnustused

Osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, tunnustakse ka osavallakogu esimehe tänukirjaga. Osavallakogul on õigus avaldada tunnustust ka muu autasu või aunimetuse andmise või tunnustusavalduse vormis.

» Audru osavalla vapimärk
» Audru Aasta Kultuuritegija
» Audru Aasta õpetaja

» Paikuse osavalla vapimärk
» Paikuse valla auraamat (2001-2016)

» Tõstamaa osavalla vapimärk
» Tõstamaa valla aasta tegu (2002–2016)
» Tõstamaa valla kaunimad kodud (1997–2016)

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid