Jäta menüü vahele

Eesti ruumiline planeerimine on reguleeritud planeerimisseadusega.
» Õigusaktid
» Planeerimisseaduse lahtiseletaja
» Menetluse skeemid
» Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise abimaterjalid
» Päästeameti juhendmaterjalid

» Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas
» Ehitustegevuseks vajalik
» Detailplaneeringute vormistamise juhend
» Detailplaneeringu algatamise ettepanek .doc ; e-vorm

Nõuded detailplaneeringutele alates 01.11.2020

Alates 1. novembrist 2020 peavad kõik kehtestatud detailplaneeringud ning Pärnu linnavalitsusele esitatavad detailplaneeringute eskiisid ja vastuvõtmiseks esitatavad planeeringud vastama Riigihalduse ministri määruse “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ nõuetele.

Planeeringu digitaalsete jooniste koostamise abimaterjalina on Rahandusministeeriumil valminud enamlevinud programmides näidisfailid ja planeeringu jooniste digitaalsete kihtide koostamise ja vormistamise juhend.
» Jooniste koostamise ja vormistamise juhend
» Jooniste näidisfailid 

» Antud määruse alusel määrab Pärnu linnavalitsus edaspidi igale algatatavale detailplaneeringule planeeringu identifitseerimise numbri ehk planID
» planID on vajalik ühe konkreetse planeeringu eristamiseks teistest planeeringutest ning on oluline planeeringu erinevate kihtide nimetamisel
» Hetkel koostamisel olevate planeeringute puhul palume planeerijatel planID saamiseks pöörduda linnavalitsuse planeerimisosakonna poole (planeerimine[at]parnu.ee)

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid