AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


31. detsember 2019 kuni 14. jaanuar 2020
Kiviaja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suuruseks on 13 601 m2. Planeeringuala asub Pärnu linnas Paikuse alevis ja hõlmab osaliselt Kiviaja kinnistut, mis on suurusega 24 873 m², sihtotstarbega 100% maatulundusmaa ja osaliselt Pärnu-Tori tugimaantee nr 59 kinnistu, suurusega 79 783 m²; sihtotstarbega 100% transpordimaa. Kavandatava tegevuse eesmärgiks laiemalt on Kiviaja teemapargi atraktiivsemaks muutmine, sh võimaluste loomine tervisesportlastele, turistidele ja kohalikele elanikele.

Detailplaneeringuga kavandatav ei ole vastuolus Paikuse valla üldplaneeringuga, üldplaneeringus määratud tingimustega tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada.

-Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 02.12.2019 korraldus nr 785)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid