AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. maist 25. juunini 2020
Muuli 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek


Kinnistu suurusega 817 m2 asub Ringi tänava ja sanatoorium Tervise vahelisel alal ning hõlmab hoonestatud Muuli 1 kinnistut. Vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule on Muuli 1 kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates krundi maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 245 m2. Ehitusõigusega lubatud suurim hoonete arv krundil jaguneb põhi- ja kõrvalhooneks. Kolmekorruseline põhihoone on kavandatud ühe täis- ja kuni kahe katusekorrusega ning säilib olemasolevas mahus. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 10.5 m arvestatuna olemasolevast ümbritsevast maapinnast 1.90 m abs. Kahekorruseline kõrvalhoone on ühe täiskorrusega ja katusekorrusega. 

Kinnistu Muuli 3 poolsele piirile on hoonete kokkuehitamise puhul ette nähtud tulemüür. Kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus on 8.5 m koos tulemüüriga. Kõrvalhoone kõrgus ei tohi ületada Muuli 3 õuepealse kõrvalhoone kõrgust. Detailplaneeringuga on krundi maksimaalseks täisehituse protsendiks määratud 30% krundi pinnast. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud majutushoonemaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.

Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 05.03.20 otsus nr 7)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid