AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. mai – 23. juuni 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 65 algatati Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava Looga tee 1 kinnistu suuruseks on 1034 m². Juurdepääs krundile on võimalik Looga teelt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%. Planeeringuala läheduses paikneb pereelamute piirkond, looduskeskkonna moodustab kõrval asuv metsaala. Huvitatud isiku eesmärgiks on Looga tee 1 kinnistule pereelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, ühtlasi tootmismaa muutmine elamumaaks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek teemaplaneeringu „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ muutmiseks, sest olemasolev kinnistu pindala on alla 1200 m2.

Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 65)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid