Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


9. detsembril 2022 kell 13 
detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Pärnu linnavalitsuse 03.06.2019 korraldusega nr 398 on algatatud Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamine. 

Detailplaneeringu eskiislahenduse esmakordne avalik väljapanek toimus 22. juunist 10. juulini 2020 ja selle käigus esitati planeeringulahenduse osas täiendavaid arvamusi. Avalik aruetlu lükkus edasi koroonapiirangute tõttu. 

Arvestades asjaolu, et planeeringulahendust on täiendatud, viis Pärnu linnavalitsus veelkord läbi detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku, mis toimus 26. septembrist 15. oktoobrini 2022. Väljapaneku käigus laekus 13 arvamusavaldust, sealhulgas kaks kollektiivselt esitatatud vastuväidet planeeringulahenduse kohta.

 Eskiislahenduse materjalid
• Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamise algatamine 

Planeeritav ala asub Pärnu rannarajoonis A. H. Tammsaare puiestee ja mereäärsete maatükkide vahel. Detailplaneeringu ala on planeeringu koostamise ajal vähendatud, käesoleval ajal hõlmab planeering Kanali tänav T1 ja osaliselt Papli tn 36 kinnistut, planeeringuala suurus on 6,54 ha. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asub detailplaneeringuala A2 Mai ranna arengualal ning osaliselt puhketeeninduse maa-alal.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh ala krundistruktuuri, hoonestusprintsiipide ja ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste, haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse ning maakasutuse põhimõtete määramine, kommunikatsioonide kavandamine.

Lähtuvalt planeeringu koostamise eesmärgist ja ülesannetest võib planeeringuala tsoneerida üksteisest eristuvateks piirkondadeks vastavalt kavandatavatele tegevustele. Detailplaneeringut koostatakse üldplaneeringu kohasena. 


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid