Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
» Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
» Avalikud arutelud toimuvad  Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


28. juunist 12. juulini 2021
Pärnus Villa 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Villa 2 kinnistu suurusega 1557 m² asub Pärnu linna rannarajoonis, piirneb A. H. Tammsaare pst 39, Karja 99 ja Villa T2 kinnistutega. Krundile on lubatud ehitada üks kolmekorruseline hoone suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 400 m2. Hoone suurim lubatud kõrgus on 10.0 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3.10 m abs. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamute maa-ala. Planeeritavasse korterelamusse kavandatakse kuni 9 korterit. 

Pärnu Linnavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 21 kehtestati Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ ja selle kohaselt on planeeritav ala kavandatud korruselamute maa-alaks (Ek). Villa tn 2 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26. oktoobrist 24. novembrini 2020

Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 25)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid