Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


3.–17. maini 2021
Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurusega 4024 m² asub Pärnu linnas Räämal, Lina ja Rohu tänava nurgal. Planeeringualale moodustatakse kolmest olemasolevast kinnistust kaks elamumaa krunti: POS 1 suurusega 2313 m2 ja POS 2 suurusega 1711 m2. Mõlemale krundile on lubatud ehitada üks hoone krundile suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 590 m². Krundi POS 1 hoone suurim lubatud maa pealne korruselisus on 4 korrust, hoone suurim lubatud kõrgus on 14,0 m arvestatuna maapinna kõrgusest 20,75 m abs. Krundi POS 2 hoone suurim lubatud maa pealne korruselisus on 3 korrust, hoone suurim lubatud kõrgus on 12,0 m arvestatuna maapinna kõrgusest 18,75 m abs. Maa-aluseid korruseid ei kavandata.
Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneering on koostatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 12.04.2021 korraldus nr 227)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid