Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


28. juunist 27. juulini 2021 
Karu 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Planeeringuala hõlmab 1280 m2 suurust hoonestatud Karu 5 kinnistut, mis asub Raeküla elamupiirkonnas Hirve, Karu, Hiie ja Lehola tänavate vahelises kvartalis. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 320 m2. Lubatud korruselisus on kaks korrust. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 8.0 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3.70 m abs. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut krundile määratud täisehituse protsendi suuruse osas (25% krundi pinnast). Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele perelamute maa-ala.

Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 24)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid