Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


3. augustist – 6. septembrini 2021 
Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurus on ca 2,2 ha, mis asub Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee jaotustänava ääres, haarates Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistut. Piirkond on üleujutusohuga ala.

Planeeringuga jagatakse kinnistud ümber kaheksaks (krundid 1 kuni 8) elamumaa ning kaheks (krunt 9 ja 10) transpordimaa krundiks. Moodustatud elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1202 m2 kuni 6014 m2. Kruntidel nr 1-8 nähakse ette üksikelamute ja nende abihoonete ehitamine. Hoonete suurim lubatud arv kruntidel on vahemikus 2 kuni 4 hoonet ja suurim lubatud ehitisealune pind jääb vastavalt vahemikku 270 m2 kuni 600 m2. Kahekorruseliste hoonete maksimaalne kõrgus on 9 m (12,5 m abs). Planeeringu elluviimisel tuleb arvestada üleujutusriskiga.

Planeeringuala kruntide nr 1 kuni 8 kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab Audru valla üldplaneeringu järgsele maakasutuse juhtotstarbele elamumaa.

Planeeringuga moodustatakse 2675 m2 suurune krunt nr 9 ja 354 m2 suurune krunt nr 10 mille krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud tee- ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa. Transpordimaa krunte ei hoonestata. Detailplaneering on koostatud Audru valla üldplaneeringu kohasena.

Pärnu linnas Papsaare külas Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse korraldus 12.07.2021 nr 472)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid