Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avalikustamised, teated

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad  Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


3. augustist – 6. septembrini 2021 
Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurus on ca 2,2 ha, mis asub Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee jaotustänava ääres, haarates Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistut. Piirkond on üleujutusohuga ala.

Planeeringuga jagatakse kinnistud ümber kaheksaks (krundid 1 kuni 8) elamumaa ning kaheks (krunt 9 ja 10) transpordimaa krundiks. Moodustatud elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1202 m2 kuni 6014 m2. Kruntidel nr 1-8 nähakse ette üksikelamute ja nende abihoonete ehitamine. Hoonete suurim lubatud arv kruntidel on vahemikus 2 kuni 4 hoonet ja suurim lubatud ehitisealune pind jääb vastavalt vahemikku 270 m2 kuni 600 m2. Kahekorruseliste hoonete maksimaalne kõrgus on 9 m (12,5 m abs). Planeeringu elluviimisel tuleb arvestada üleujutusriskiga.

Planeeringuala kruntide nr 1 kuni 8 kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab Audru valla üldplaneeringu järgsele maakasutuse juhtotstarbele elamumaa.

Planeeringuga moodustatakse 2675 m2 suurune krunt nr 9 ja 354 m2 suurune krunt nr 10 mille krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud tee- ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa. Transpordimaa krunte ei hoonestata. Detailplaneering on koostatud Audru valla üldplaneeringu kohasena.

Pärnu linnas Papsaare külas Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse korraldus 12.07.2021 nr 472)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid