Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avalikustamised, teated

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad  Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


30. septembrist – 14. oktoobrini 2021
Tallinna mnt 119 kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurusega 4139 m2 asub Pärnu linnas Tallinna maantee ääres, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis. Planeeringuala moodustavad 2121 m2 suurune hoonestatud Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurune Pesa 4 kinnistu. Mõlemale krundile on lubatud ehitada kaks kahe maapealse korrusega hoonet. Kruntidele suurim lubatud maapealne ehitisealune pindala on 850 m2, hoonete suurim lubatud kõrgus on 12,0 m arvestatuna orienteeruvast planeeritava maapinna kõrguse 12,20 m abs kõrgusmärgist. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Minimaalne haljastuse osakaal on 20% krundi pinnast.
Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus- ja teenindushoonetemaa ja väikeettevõtluse- ja tootmishoonemaa. Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 06.09.2021 korraldus nr 568)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid