Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


6.–20. detsembrini 2021

• Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 08.11.21 korraldus nr 747)

Planeeringuala suurusega 2651 m2 asub Vana-Pärnu elamurajoonis, Haapsalu maantee ja Sauga jõe vahelisel alal, Peetri, Maarja ja Jakobi tänavate vahelises kvartalis hõlmates Peetri tn 4 ja Maarja tn 9 ning Maarja tn 11 kinnistut. Läbi kruntide piiride muutmise moodustatakse alale kolm elamumaa krunti: 858 m2 suurune krunt Pos 1, 658 m2 suurune krunt Pos 2 ja 1134 m2 suurune krunt Pos 3.

Kruntidele Pos 1 ja Pos 2 on lubatud ehitada kaks hoonet, kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega põhihoone ning ühekorruseline abihoone. Krundi Pos 1 lubatud suurim ehitisealune pind nii maa pealsele kui maa-alusele osale on 223 m2. Krundi Pos 2 lubatud suurim ehitisealune pind nii maa pealsele kui maa-alusele osale on 213 m2. Krundile Pos 3 on lubatud ehitada kolm hoonet, kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega põhihoone ning kaks ühekorruselist abihoonet. Krundi lubatud suurim ehitisealune pind nii maa pealsele kui maa-alusele osale on 237 m2. Kõigi kolme krundi põhihoone maksimaalne kõrgus on 8.5 m ja abihoone kõrgus koos tulemüüriga on 4.0 m.

Planeeringuga on kruntide kasutamise sihtotstarbeks määratud üksikelamu maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele pereelamute maa-ala. Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid