Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avalikustamised, teated

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


8.–22. detsembrini 2021 
Silla küla Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Silla küla elamupiirkonnas. Detailplaneering hõlmab Kuigu tee 21 (1421 m2) ja Viidiku tee 1 (1484 m2) kinnistuid, kokku 2905 m2 suurust maa-ala. Kinnistute katastriüksuste sihtotstarbed on elamumaa 100%. Planeeritud alal on liidetud Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistud. Tegemist on kujuneva elamupiirkonnaga, mis osaliselt hoonestatud. 

Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kruntidele Pos 1 on lubatud ehitada neli kuni kahe korruselist hoonet. Krundi suurim lubatud maapealne ehitisealune pindala on 250 m², hoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (6,10 m abs). Hoonete kõrguseid arvestatakse planeeritud maapinna kõrguse 6,10 m abs kõrgusmärgist. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Planeeringuala kruntide Pos 1 kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamu maa (EP).

Silla külas Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 18.10.2021 korraldus nr 691)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid