Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


8.–22. detsembrini 2021

• Pärnu linnas Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korraldus 776)

Planeeringu ala asub Pärnu linnas Marksa külas. Detailplaneering hõlmab Ojako kinnistu (6650 m²)  ja Taga-Ojako (7572 m²) kinnistuid, ala piirneb Pärnu lahega ning Lindi-Liu-Järve teega. Kinnistute katastriüksuste sihtotstarve on elamumaa 100%. Planeeritav piirkond jääb üleujutusohuga alale. Kinnistud on hoonestatud, Ojakol asuvad äriotstarbelised hooned ja Taga-Ojakol elukondlikud hooned. Ojako kinnistul asub puhke- ja koolituskeskus.

Detailplaneeringuga täpsustatakse ärihoonete suurim lubatud ehitisealune pind, määratakse ehitusõigus puhkemajanduse hoonetele arvestades olemasolevate hoonete arhitektuuriga. Taga-Ojako katastriüksusele planeeritakse ca 500 m² suurune põhihoone.Planeeritavast põhihoonest kaldani rajatakse laudtee. Kuna tegemist on moodulitest kokku pandava ning teisaldatava, puudub selle rajamiseks vajadus ehituskeeluvööndit vähendada. Samale katastriüksusele on lubatud rajada kuni 30 m² suuruseid kämpingumajakesi ja vajadusel need omavahel varikatusega ühendada. Planeeritaval alal ei muudeta kinnistute piire.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid