Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


12..–26. jaanuarini 2022

• Pärnu linnas Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korraldus nr 839)

Planeeritav ala Paide mnt 19a asub Pärnu linnas Paikuse alevi keskuses Tehnika tänava ja Paide mnt nurgal. Ümbruskonnas on segahoonestus: esineb tootmis-, elamu- ja transpordimaa ning ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega kinnistuid. Vahetult planeeringualaga piirneb Tehnika tn 1 kinnistu, kus asub biokütusel töötav Paikuse katlamaja ja Paide mnt 19 kinnistu, kus asub Paikuse kool.

Planeeringuga nähakse ette Paide mnt 19a kinnistu jagamist neljaks krundiks. Pos 1 on 34 m2 100% kergliiklusmaa (LK). Pos 2 on 1969 m2 40-60% büroohoonemaa (ÄB) ja 40-60% väikeettevõtluse (ÄV) hoone maa. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 485 m2, hoonestusala suuruseks 485 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent on 25%, hoonete arv kinnistul on üks, suurim lubatud hoonete kõrgus 12 m, hoonete lubatud hoonete korruselisus on 3 maapealset korrust. Pos 3 on 2340 m2 40-60% büroohoonemaa (ÄB) ja 40-60% kaubandus-, toitlustus- ja teenindusehoone (ÄK) maa (jaekaubandus, teenindus, autoteenindus).

Välistatud on tankla rajamine. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 626 m2, hoonestusala suuruseks 637 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent on 27%, hoonete arv kinnistul on üks, suurim lubatud hoonete kõrgus 9 m, hoonete lubatud hoonete korruselisus on 2 maapealset korrust. Pos 4 on 5884 m2 20-40% büroohoonemaa (ÄB) ja 60-80% väikeettevõtluse (ÄV) hoone maa. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 1570 m2, hoonestusala suuruseks 2871 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent on 27%, hoonete arv kinnistul on kaks, suurim lubatud hoonete kõrgus 9 m, hoonete lubatud hoonete korruselisus on 2 maapealset korrust.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid