Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


3.–17. veebruarini 2022

• Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 10.01.2022 korraldus nr 22)

Planeeritav kinnistu, pindalaga 8806 m², asub Pärnus, Papiniidu ettevõtluspiirkonnas. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine kaheks krundiks. Moodustatakse 5319 m2 suurune krunt Pos 1 (Suur-Jõe tn 63) ja 3487 m2 suurune krunt Pos 2 (Riia mnt 92). Pos 1 krundile on lubatud ehitada kaks kuni nelja maapealse korrusega hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga on 1200 m², hoonete suurim lubatud kõrgus on 14,0 m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Maa-aluseid korruseid Pos 1 krundile ette ei nähta. 

Pos 2 krundile võib rajada ühe kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone. Perspektiivne hoone on jagatud erineva korruselisusega maapealseteks hooneosadeks. Krundile suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on 1350 m² ja maa-alune ehitisealune pindala on 2238 m². Hoone suurim lubatud kõrgus on 24,3 m arvestatuna olemasolevast maapinna kõrgusest.Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa ja väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa, mis vastab üldplaneeringu kohasele äri- ja teeninduse maa-ala (Ä) juhtotstarbele. Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid