Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


2.–16. juunini 2022

Detailplaneeringu materjalid (seletuskiri, joonised, insolatsioon)

Planeeringuala asub Pärnu linnas Riia mnt ja Laatsareti tänava ristmikul ja hõlmab 1658 m2 suurust Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistut.

Planeeringulahendusega on kavandatud olemasolevad hooned lammutada ja ehitada asemele väikesed korterelamud võimaliku toetava ärifunktsiooniga. Krundile on planeeritud kaks hoonestusala- hoonestusala nr 2 on kavandatud Riia mnt/Laatsareti tn nurgalahendusega tänavajoonele ja hoonestusala nr 1 Laatsareti tn tänavajoonele. Suurim lubatud hoonete arv krundile on 2 hoonet. Hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 498 m2, suurim lubatud suhteline kõrgus on 11,10 m ja suurim lubatud suhteline sügavus 3,5m. Planeeritud korterelamute kavandamisel on hoone mahus ette nähtud keldrikorruse ehitamine abiruumide rajamiseks. Planeeringuga on kahte hoonesse kokku kavandatud maksimaalselt 16 korterit.

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 95-100% korterelamumaa (EK) ja 0-5% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa (ÄK), kontori- ja büroohoone maa (ÄB), väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa (ÄV). Pärnu linna üldplaneering 2025+ kohaselt asub kinnistu segahoonestuse maa-alal. Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+

Liikluskorraldust ei muudeta, sõidukitega juurdepääs krundile säilib Laatsareti tänavalt, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid