Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1.–15. juulini 2022
Papiniidu tn 17a maa-ala ja Papiniidu tn 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek Papiniidu tn 17a kinnistu osas

Pärnu linnavalitsuse 06.06.2022 korraldus nr 392
Kooskõlastused

Detailplaneeritava ala suuruseks on 1837 m2 pindalaga Papiniidu tn 17a kinnistu. Ala piirneb Suur – Jõe tänava pikenduse ja Papiniidu tänava vahelise alaga. Krundile on lubatud ehitada üks kuni 930 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga ja kuni 24 m kõrgune kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Hoone põhimahu lubatud suurim kõrgus on 24,0 m planeeritud maapinna kõrgusest 7,00 m abs. Hoonestusala on määratud selliselt, et hoone maapealsete 1-2 korruste põhimaht peab Papiniidu tn poolsest krundipiirist paiknema 20,0 m kaugusel ja alates 3. korrusest võib ulatuda tänavale lähemale. Krundile määratud ehitusõiguse realiseerimiseks tuleb koostada avalik arhitektuurivõistlus.

Papiniidu 17a krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 60-100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning büroohoone maa, 0-40% majutushoone maa, mis vastavad üldplaneeringu juhtotstarbele äri- ja teeninduse maa-ala.

Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid