Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1.–15. juulini 2022 
Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

• Pärnu innavalitsuse 06.06.2022 korraldus nr 391
Kooskõlastused

Planeeringuala suurusega 8042 m2 asub Pärnu linnas ja külgneb Tallinna maantee ja Savi tänava ristmikuga. Detailplaneeringuga viiakse läbi krundipiiride muutmine. Planeeringualale moodustatakse liitmise tulemusena 4306 m2 suurune krunt Pos 1 ja Savi tn 2 krundi uueks suuruseks saab 3737 m2 (Pos 2).
Krundile Pos 1 on lubatud ehitada kuni kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1466 m2, suurim lubatud korruselisus on kaks korrust. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 10 m arvestatuna planeeritavast maapinna kõrgusmärgist 8,30 m abs. Krundile Pos 2 on lubatud ehitada neli hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1234 m2, lubatud on nelja korruseline hoonestus. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 14,5 m arvestatuna kõrgusmärgist 8,40 m abs. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa ning kontori- ja büroohoone maa.

Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid