Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Silla küla Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22. juulist 5. augustini 2022 ning selle käigus laekus naaberkinnistu omaniku arvamus planeeringulahenduse kohta.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8. septembril 2022 kell 15.30
Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, teise korruse istungite ruumis)

Detailplaneering

• Pärnu linnas Silla külas Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 04.07.2022 korraldus nr 481)
Kooskõlastused

Planeeringuala suurusega 7557 m2 asub Pärnu linnas Silla külas Reiu jõe ääres ja hõlmab hoonestatud Jõekalda tee 63 kinnistut. Detailplaneering teeb ettepaneku jagada kinnistu kaheks elamumaa – 3284 m2 suuruseks krundiks Pos 01 ja 4272 m2 suuruseks krundiks Pos 02. Mõlemale krundil määratakse ehitusõigus põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga 300 m².

Põhihoonete lubatud korruselisus on kaks korrust ja kõrguseks on 8,5 m arvestatuna hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast, mille vastav kõrgusmärk esitatakse projektiga. Uute abihoonete kõrguseks on maksimaalselt 5 m. Olemasolev elamu Pos 02 krundil on plaanis jätta kõrvalhooneks. Planeeringuga on kruntide kasutamise sihtotstarbeks määratud üksikelamu maa (EP) mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele reserveeritud elamuala (E3). Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneering on kooskõlas kehtiva Paikuse valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga saab tutvuda ka Paikuse osavallakeskuses tööpäeviti kella 8–16 (Pärnade pst 11)


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid