Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


21. juulist 4. augustini 2022 

• Niidu tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 04.07.2022 korraldus nr 470)
Kooskõlastused

Planeeringuala hõlmab hoonestatud 600 m2 suurust Niidu tn 20 kinnistut, mis asub Pärnu linnas Räämal, Niidu ettevõtluspiirkonnas, Savi, Kase, Liblika ja Niidu tänavate vahelises kvartalis. Krunti soovitakse kasutada kontori- ja büroohoone, laohoone ning tootmishoone maana ja Pärnu linna üldplaneering näebki piirkonnas ette tootmishoonete edasist arengut.

Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 360 m2, suurim lubatud korruselisus on kolm korrust. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 11 m arvestatuna keskmisest planeeritavast maapinna kõrgusmärgist 8,60 m abs. Minimaalne haljastuse osakaal krundi pinnast on 15%. Parkimiskohtade arv tagatakse oma krundi piires. Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid