Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1.–15. augustini 2022 

Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 20.06.2022 korraldus nr 443)

Planeeritav Papiniidu tn 50 kinnistu (katastriüksuse tunnus 62513:175:7710, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 8759 m²) paikneb Pärnu linnas Mai elamurajoonis linnaruumiliselt olulisel asukohal. Kinnistul asub käesoleval ajal Mai kultuurikeskuse hoone. Ala kontaktvööndi moodustavad peamiselt 5-8 korruselised korruselamud. Piirkonnal on hea transpordiühendus teiste linnaosadega, lisaväärtuse annab mere lähedus. Planeeringualale juurdepääs on võimalik Mai ja Papiniidu tänavalt.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt paikneb Papiniidu tn 50 kinnistu segahoonestuse maa-alal (S). Segahoonestuse maa-ala valdav otstarve on ametiasutused, kultuuri-, spordi-, haridus- ja meelelahutusasutused, kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutusasutused, elamud, väikeettevõtluse ja büroohooned, transpordi kasutust teenindavad hooned, riigikaitsehooned ja muud keskusesse sobiva maakasutuse juhtotstarbega alad.

Huvitatud isiku sooviks on olemasoleva hoone lammutamine ja selle asemele äri- ning eluhoonestuse rajamine. Krundi kasutamise sihtotstarveteks kavandatakse vastavalt kaubandus-, toitlustus- ja teenindusmaa, kontori- ja büroohoone maa, majutushoone maa, korterelamu maa. Parkimine soovitakse lahendada hoonestuse all osaliselt maapinna tasandil. Haljastus on kavas lahendada kombineeritult, lisaks maapinnale ka katuse- ja vertikaalhaljastusena.

Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.


 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid