Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. augustist 7. septembrini 2022

• Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu kinnavalitsuse 08.08.2022 korraldus nr 514)

Detailplaneeringu ala (kü 62401:001:1612, suurusega 12016 m²) asub Elu tee ja Audru jõe vahelisel alal elamumaade arendusalade vahel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kuldnoka kinnistul saada ehitusõigus väljaspool ehituskeeluvööndit ühele ühepereelamule ja kavandada ehituskeeluvööndisse avalikult kasutatava Meremetsa (tupik)tee (transpordimaa) pikendamise koos ümberpööramise alaga, mis praegu puudub ja mis oleks ka juurdepääsuteeks kavandatava elamuni.

Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid