Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. oktoobrist 7. novembrini 2022

• Papsaare külas Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 03.10.2022 korraldus nr 644)

Detailplaneeringu ala (kü 62401:001:1612, suurusega 12016 m²) asub Elu tee ja Audru jõe vahelisel alal elamumaade arendusalade vahel.
Detailplaneeringu ala (kü 15904:003:0529, suurusega 5,58 ha) asub Valgeranna tee ja Elu tee vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringuala ümberkruntimine elamumaa, transpordimaa ja üldmaa kruntideks, saada ehitusõigus 20 -le üksikelamule. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid