Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. detsembrist 2022 kuni 10. jaanuarini 2023

Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalituse korraldus 28.11.2022 nr 779)

Planeeritav ala hõlmab Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistut pindalaga 1658 m², mis asub Pärnu kesklinnas, Riia mnt ja Laatsareti tänava nurgal. Krundil määratakse ehitusõigus kahele korterelamule ehitisealuse pinnaga kokku 498 m², täisehituse protsent 30 %.

Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet, mõlemas hoonestusalas on hoone suurim maapealne korruselisus kolm korrust (2 põhikorrust + katusekorrus), lubatud on maa-alune korrus. Riia mnt ja Laatsareti tn nurgal, on kolmas korrus lubatud rajada arhitektuurse aktsendina, nurgalahendusena. Hoonete suhteline kõrgus on 11,10 m (16,60 m abs), lubatud suhteline sügavus on 3,50 m (1,70 m abs) arvestatuna planeeritavat hoonet ümbritsevast keskmisest maapinna kõrgusest 5,20 – 5,50 m abs.

Planeeringuga on krundi kasutamise sihtotstarbeks määratud 95-100% korterelamu maa ja 0-5% kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele segahoonestuse maa-ala.

Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid