Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1.–15. veebruarini 2023 

• Kuldse Kodu tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 12.12.2022 korraldus nr 820)
Arvamused, kooskõlastused

Detailplaneeringu ala suurusega 2938 m2, asub Põhja Pärnus Räämal Pärnu KEKi elamukvartalis ja hõlmab hoonestamata Kuldse Kodu tn 3 kinnistut.
Krundile on lubatud ehitada üks 2938 m2 suuruse maapealse ehitisealuse pinnaga ja 2445 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pinnaga hoone, mis on terrasselamu.

Hoone suurim maapealne korruselisus on kaheksa korrust ja hoone vähim lubatud maapealne korruselisus on hoone põhimahus viis korrust ja parkimismaja mahus üks korrus. Lubatud on maa-alune korrus. Kavandatava hoone maksimaalne kõrgus on 27,5 m, parkimiskorrus 4,5 m ja kõrgemat hoonemahtu markeeriv arhitektoon on 36,5 m kõrge. Kõrgusi arvestatakse planeeritavast keskmisest maapinnast 7,20 m abs.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 70-90% korterelamu, 10-30% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone ja büroohoone maa, mis vastab üldplaneeringuga määratud korruselamute maa-ala juhtotstarbele.

Kuldse Kodu tn 3 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid