Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


13.–27. veebruarini 2023 

• Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 16.01. 2023 korraldus nr 40)
Kooskõlastused

Planeeringuala hõlmab hoonestatud 1711 m2 suurust Suur-Sepa tn 20 kinnistut. Planeeritav maa-ala asub Pärnu linnas, Suur-Sepa, Karja, Hõbe ja Väike-Posti tänavate vahelises kvartalis. Krundil määratakse ehitusõigus kahele elamule ja kahele väikeehitisele ehitisealuse pinnaga kokku 340 m². Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet, kahe maapealse korruse + katusekorrusega hoone 1 ja kahe maapealse korrusega hoone 2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 9 m arvestatuna olemasolevast keskmisest maapinna kõrgusest 3,85 m abs.

Haljastuse osakaal krundi pinnast on 70%.Planeeringuga on krundi kasutamise sihtotstarbeks määratud 70-100% korterelamu maa ja 0-30% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa. Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid