Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


16. veebruarist 3. märtsini 2023 

Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 23.01.2023 korraldus nr 49)
Kooskõlastused

Planeeritav maa-ala, kogupindalaga 3719 m², asub Pärnus, Riia mnt, Papiniidu, Metsa ja Raja tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab hoonestamata Riia mnt 177 ja hoonestatud Riia mnt 177a ärimaa sihtotstarbega kinnistuid. Planeeringualasse on hõlmatud ka osa transpordimaa Metsa tn T3 kinnistust.

Riia mnt 177 krundile on lubatud ehitada kaks kahekorruselist hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 800 m², hoonete suurim lubatud kõrgus tänavaäärse hoone puhul 11 m ja hoovipoolsel hoonel 6 m arvestatuna maapinnast. Riia mnt 177a krundil on lubatud kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 350 m², hoonete suurim lubatud kõrgus tänavaäärse hoone puhul 9 m ja selvepesulal 6 m arvestatuna maapinnast.

Kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa (ÄK), mis vastab üldplaneeringu kohasele segahoonestuse maa-ala (S) juhtotstarbele. Parema liiklusohutuse tõstmiseks on planeeringuga kavandatud Riia mnt 177 krundist moodustada 238 m2 suurune tee- ja tänava maa-ala krunt Metsa tänavale kergliiklustee rajamise tarbeks.

Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid