Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. veebruarist 13. märtsini 2023 

• Ehitajate tee 8 // 16, 10, 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 06.02.2023 korraldus nr 99)

Planeeritavad kinnistud paiknevad Pärnu KEK-i tootmisalal. Kinnistud on hoonestatud, juurdepääs planeeringualale on võimalik Ehitajate teelt. Planeeringualal kehtib Ehitajate tee 8 kinnistu ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering.

Huvitatud isiku sooviks on kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse ja muude tingimuste muutmine, kruntide liitmine, hoonestusala suurendamine. Planeeringualale kavandatakse kaubandus-teenindushooneid ja/või tootmis-laohooneid, krundi kasutamise otstarbed on äri- ja tootmismaa.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asub planeeringuala tootmise maa-alal (T). Tootmise maa-ala on tootmise, laomajanduse ja logistika eesmärgil kasutatav piirkond koos muude piirkonda funktsionaalselt sobivate kasutuste ja ehitistega. Detailplaneeringut koostatakse üldplaneeringu kohasena.


 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid