Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


10.–24. aprillini 2023

• Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 29.08.2023 korraldus nr 579)

Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneering algatati eesmärgiga muuta kruntide omavahelisi piire, et siduda need lahti Pärlimõisa tee 25 krundil olevast tootmishoonest. Läbi detailplaneeringu koostamise soovitakse paremini ära kasutada planeeringuala logistilist potentsiaali ja tagada ettevõtluse arendamiseks kruntide kasutamise parem võimalus.

Planeeringuala suurusega 24 324 m2 asub Pärnu linnas, Ülejõel, Pärlimõisa tee, Rehepapi ja Kõrtsi tänavate ning Lennuvälja tee vahelises kvartalis. Planeeringuala hõlmab tootmismaa sihtotstarbega Pärlimõisa tee 25, Kõrtsi tn 5 ja Kõrtsi tn 3 kinnistut.

Planeeringuga muudetakse kolme krundi omavahelisi piire: Pärlimõisa tee 25 krundi suuruseks kavandatud 14635 m2, Kõrtsi tn 3 krundi suuruseks 4182 m2 ja Kõrtsi tn 5 krundi suuruseks 5507 m2. Kõigi kolme krundi täisehituse protsent moodustab 50% oma krundi pinnast. Kruntidele on lubatud ehitada kolm kuni viis kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoonet. Hoonete suurim suhteline kõrgus maapinnast on 14 m.

Planeeringuga on kruntide kasutamise sihtotstarbeks määratud 70-100% tootmishoone maa, laohoone maa ja 0-30% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa.

Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid