Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


2.–16. oktoober 2023

• Audru aleviku spordihoone detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 11.09.2023 korraldus nr 566)

Üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus olemasoleva spordihoone laiendamiseks, rajada selle juurde väliväljakud ja kergliiklusteed. Planeeringuala hõlmab Audru alevikus asuvaid Pärna allee 5b, Pärna allee 5d, Pärna allee 5e, Ringi tn 1a kinnistuid osaliselt ja Ringi tn 1c kinnistut. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Avaliku väljapaneku ajal on oodatud kõigi asjast huvitatute ettepanekud planeeringulahenduse suhtes.

Lisaks veebilehele saab väljapaneku jooksul planeeringuga tutvuda Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, E–N 8–17, R 8–16)


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid