Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


16. oktoobrist 15. novembrini 2023

• Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 21.09.2023 otsus nr 32)

Planeeritava kinnistu suurus on 4488 m². Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks krundiks (POS 1 2964 m2 ja POS 2 1523 m2) lisaks elamu kavandamine krundile POS 2. Kruntide kasutamise sihtotstarbena nähakse ette üksikelamumaa EP. Krundile POS 1 tagatakse juurdepääs üle krundi POS 2 ja selleks seatakse servituudiala.

Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt on ala põhikasutusotstarbeks määratud elamuala E3, kus ehitusõiguse saab kinnistu min suurusega 3000 m². Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Paikuse valla üldplaneeringu muutmiseks, planeeritavad krundid jäävad alla üldplaneeringus märgitud nõutava min suuruse, elamuala E3 põhikasutusotstarbeks elamualaks E1, kus ehitusõiguse saab krunt min suurusega 1200 m2.

Kavandatavaga ei kaasne eeldatavalt mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid