Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


16. oktoobrist 15. novembrini 2023

• Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 21.09.2023 otsus nr 31)

Planeeringuala suurus on 4780 m2, see koosneb Kalli mnt 2c ja 2d kinnistutest. Huvitatud isiku sooviks on lõpetada olemasoleva tankla tegevus Tõstamaa alevikus Pärnu mnt 21 kinnistul ja rajada alevikus Kalli maantee ääres planeeringualale tankla koos selle juurde kuuluva kaupluse, pesula ja parkimislahendusega.

Nimetatud tegevused eeldavad Tõstamaa valla üldplaneeringu kohase maakasutuse põhisihtotstarbe muutmist reserveeritud elamumaast (E1) ärimaaks (Ä), on tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Kavandatavaga ei kaasne eeldatavalt mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid