Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. oktoobrist 23. novembrini 2023

Paide mnt 4a kinnistu detailplaneering on algatatud Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 otsusega nr 51. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb soovist kavandada piirkonnast jõeäärne puhkeala, selgitada välja võimalused veespordi ning -turismiga seotud tegevuste arendamiseks ja alale tervikliku ruumilahenduse leidmiseks.

Detailplaneeringuga määratakse kaks hoonestusala, kuhu saab ehitada kohviku ja veespordihoone, lisaks on võimalik rajada kogu ala ulatuses spordirajatisi. Kogu planeeringuala ulatuses on planeeritud Pärnu jõe kalda äärne kergliiklustee. 

• Eskiislahenduse materjalid
• Pärnu linnas Paide mnt 4a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 otsus nr 51)

Avaliku väljapaneku perioodil on oodatud kõigi asjasthuvitatute arvamused ja ettepanekud planeeringulahenduse kohta.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid