Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. novembrist 7. detsembrini 2023 

Aru tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 13.11.2023 korraldus nr 731)

Planeeritav Aru tn 11 kinnistu (pindala 740 m2) asub Pärnu linnas Ülejõe linnaosas. Kinnistu on hoonestatud, sellel paiknevad elamu ja abihoone. Planeeringualale juurdepääs on võimalik Aru tänavalt.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ kohaselt asub planeeritav kinnistu korruselamute maa-alal (Ek), mille valdav otstarve on 3- ja enamakorruseliste korterelamute kavandamine.

Huvitatud isiku eesmärgiks on Aru tn 11 kinnistule 4/-1 korrusega korterelamu rajamine, krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ning haljastus-, liiklus-, parkimislahenduse, vajadusel kommunikatsioonide kavandamine. Kinnistu piire ei muudeta. Krundi kasutamise sihtotstarbeks nähakse ette korterelamumaa (EK).

Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.


 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid