Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


21. detsembrist 2023 – 4. jaanuarini 2024

Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 04.12.2023 korraldus nr 779)

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond menetleb Papsaare külas Hiiu kinnistu (15904:003:1385, pindala 38,54 ha, 100% tootmismaa) detailplaneeringut, Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2022-0071.

Detailplaneeringu ala asub Pärnu-Lihula maantee ja Nurme-Papsaare tee vahelisel alal kirdekaardes. Hiiu kinnistu asub tootmis-, äri- ja elamumaade vahel ning külgneb Audru ringrajaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada Hiiu kinnistule äri- ja tootmisettevõtlus tegevused, kinnistu kruntimine, parkimise ja juurdepääsu teede lahendamine ning tehnovõrkudega liitumine. Arvestades, et planeeringuala asub osaliselt väljakujunenud ettevõtluspiirkonnas, on võimalik äri- ja tootmistegevus soovitud alale.

Piirkonnas on välja ehitatud vee- ja kanalisatsioonitrassid, ühendusteed, toimib ühistransport. Arvestama peab naabruses olevate hoonestatud elamualadega. Planeeringulahenduses peab hoonestatava krundi kasutusotstarve võimaldama äri- ja/või tootmistegevust, vajadusel võimaldama külgnevaid krunte liita ja määrata naaberkrundiga ühine hoonestusala.

Audru valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala detailplaneeringu koostamise kohustusega ja kompaktse hoonestusega alal, reserveeritud ärimaal (üldplaneeringu kaardil tähisega B). Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.
Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid