Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. jaanuarist 12. veebruarini 2024 

• Papsaare külas Välja tee 15a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 08.01.2024 korraldus nr 8)
Kooskõlastused

Planeeringuala hõlmab hoonestamata 15002 m2 suurust maatulundusmaa sihtotstarbega Välja tee 15a kinnistut. Planeeritav maa-ala asub Pärnu linnas, Papsaare külas ning jääb Pärnu-Lihula tee, Valgeranna tee, Põllu tn ja Välja tee vahelisele alale.

Detailplaneeringuga jagatakse Välja tee 15a kinnistu üheksaks üksikelamu maa krundiks ja üheks tee ja tänavamaa krundiks. Lubatud suurim hoonete arv kruntidel on 3 hoonet. Kruntidele määratakse ehitusõigus põhihoonele ja kahele abihoonele ehitisealuse pinnaga kokku 300 m².

Ühekorruselise põhihoone puhul on hoone lubatud suurim kõrgus 6,5 m ja kahekorruselise hoone puhul kõrgus 8,5 m. Ühekorruselise abihoone suurim lubatud kõrgus on 4,5 m.

Planeeringuga on krundi kasutamise sihtotstarbeks määratud üksikelamu maa, mis vastab üldplaneeringuga määratud reserveeritud elamuala juhtfunktsioonile.  Krundid heakorrastatakse ja haljastatakse.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid