Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


19. veebruarist 4. märtsini 2024

• Paikuse alevi Uue-Jakobi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 29.01.2024 korraldus nr 46)

Planeeritav ala asub Pärnu linnas Paikuse alevis Käärasoo teest kirde suunas. Planeeringuala suurus on 11,7 hektarit. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek rajada elamurajoon, mis koosneb 30 üksikelamu krundist.

Kruntide suurused on vahemikus 2019–2447 m2. Igale krundile võib ehitada ühe elamu ja kuni kaks abihoonet. Lisaks moodustatakse üks haljasala maaüksus suurusega 3350 m2, üks metsamaa maaüksus suurusega 3,3 hektarit ja viis transpordimaa maaüksust. 

Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva Paikuse valla üldplaneeringuga.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid